Shop
Info & Service
Användarkonto
Kundservice: +49 (0) 4221 97302 331

Dataskyddsförsäkran

 

1. Namn och kontaktuppgifter till ansvariga för datahanteringen samt företagets dataskyddsombud

Denna dataskyddsinformation gäller för datahantering av:

Ansvarig: Legler OHG small foot company, Achimer Straße 7, 27755 Delmenhorst, Tyskland

E-post: info@legler-online.com, telefon: +49 (0)4221 9730240

Företräds av vd André Eichinger,

Företagets dataskyddsombud Lars Rolwes nås på ovanstående adress, attention Lars Rolwes, resp. på datenschutz@legler-online.com.

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syftet med användning

a) Vid besök på webbplatsen

När du besöker vår webbplats www.legler-online.com, skickas automatiskt information till vår webbplatsserver av webbläsaren på din enhet. Denna information sparas tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information registreras och sparas tills den raderas automatiserat utan att du gör något:

 • IP-adress för besökande dator
 • Datum och klockslag för besöket
 • Namn och URL på hämtad fil
 • Webbplats, från vilken åtkomsten sker (hänvisande URL)
 • Vilken webbläsare som används och ev. operativsystem samt namn på internetleverantören

Ovannämnda data hanteras av oss för följande syften:

 • Garantera en friktionsfri anslutning till webbplatsen
 • Garantera bekväm användning vår webbplats
 • Utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet
 • Övriga administrativa syften

Den juridiska grunden för datahanteringen är art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR. Vårt berättigade intresse följer av ovan uppräknade syften för datainsamling. Vi använder aldrig insamlade data i syfte att dra slutsatser om dig som person.

Därutöver använder vi vid besök på vår webbplats kakor och analystjänster. Närmare förklaringar om detta får du under punkt 4 och 5 i denna dataskyddsförsäkran.

b) Vid anmälan till vårt nyhetsbrev

Om du enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt a i GDPR uttryckligen samtyckt, använder vi din e-postadress för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev. Det räcker att ange en e-postadress för att få nyhetsbrevet.

Du kan säga upp prenumerationen när som helst, till exempel via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Du kan även skicka avanmälan till info@legler-online.com.

c) Vid användning av vårt kontaktformulär

Om du har några frågor erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär på webbplatsen. Då krävs att du anger en giltig e-postadress, så att vi vet vem frågan kommer ifrån och för att vi ska kunna besvara den. Övriga uppgifter kan anges frivilligt.

Datahanteringen i syfte att ta kontakt med oss sker enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt a GDPR med utgångspunkt från ditt frivilliga samtycke.

De personuppgifter som samlas in av oss vid användning av kontaktformuläret raderas automatiskt efter att din förfrågan avslutats.

3. Utlämning av data

Överföring av personuppgifter till tredje part för andra syften än nedan angivna förekommer inte.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part, när

 • du enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt a i GDPR gett ditt uttryckliga samtycke,
 • utlämningen krävs enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR för hävdande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk, och det inte föreligger skäl att tro att du har ett huvudsakligt skyddsintresse i att dina uppgifter inte lämnas vidare,
 • det enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt c GDPR föreligger en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna, samt
 • det är tillåtet enligt lag och krävs enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt b GDPR för utveckling av avtalsförhållanden med dig.

4. Kakor

Vi använder kakor på vår webbsida. Det är små filer som din webbläsaren skapar automatiskt och som sparas på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smart telefon eller liknande) när du besöker vår webbplats. Kakor gör ingen skada på din enhet, innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara.

Kakan innehåller information som ges av sammanhanget och den enhet som används i respektive fall. Det innebär dock inte att vi därigenom får omedelbar kännedom om din identitet.

Användningen av kakor har för det första syftet att göra det behagligare att använda vårt erbjudande. Vi använder t.ex. så kallade sessionskakor för att hålla reda på om du redan besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats.

Vi använder även för användarvänlighetens skull tillfälliga kakor, som sparas på din enhet under en viss tid. När du besöker vår webbplats på nytt för att ta våra tjänster i anspråk, noteras automatiskt att du redan besökt oss och vilka inmatningar och inställningar du gjort, så att du inte behöver ange dem en gång till.

För det andra använder vi kakor för att få statistik över användningen av vår webbplats och utvärdera vårt erbjudande för att kunna optimera det (se punkt 5). Vid ditt nästa besök på vår webbplats låter dessa kakor oss automatiskt konstatera att du redan besökt oss. Dessa kakor raderas automatiskt efter en viss tid, beroende på typ av kaka.

De uppgifter som hanteras av kakor för nämnda syften att bevaka våra berättigade intressen samt tredje part enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga kakor sparas på din dator eller att det alltid kommer ett meddelande innan en ny kaka skapas. Fullständig avaktivering av kakor kan dock medföra att inte alla funktioner på vår webbplats kan användas.

5. Analysverktyg

a) Spårningsverktyg

De nedan uppräknade och av oss använda spårningsåtgärderna genomförs med utgångspunkt från art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR. Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en behovsanpassad utformning och löpande optimering av vår webbplats. För det andra använder vi spårningsåtgärder för att registrera statistik över användningen av vår webbplats och i syfte att utvärdera hur optimerat vårt erbjudande är. Dessa intressen ska anses berättigade i enlighet med ovannämnda föreskrifter.

Respektive databearbetningssyften och datakategorier hämtas från motsvarande spårningsverktyg.

i) Google Analytics1

För att behovsanpassa utformningen och löpande optimera våra sidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan benämnt ”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och kakor används (se under punkt 4). Den information som skapas med hjälp av kakan om hur du använder denna webbplats, t.ex.

 • typ och version av webbläsare,
 • operativsystem,
 • hänvisande URL (föregående webbplats du besökt),
 • värdnamn för använd dator (IP-adress),
 • tid för serverförfrågan,

skickas till en server hos Google i USA och sparas där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internet för ändamålet marknadsforskning och behovsanpassad utformning av dessa webbsidor. I förekommande fall lämnas denna information även till tredje part, om detta föreskrivs enligt lag eller om tredje part hanterar dessa data på uppdrag. Din IP-adress sammankopplas inte i något fall med andra data från Google. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte blir möjlig (IP-maskering).

Du kan förhindra att kakor läggs in med hjälp av en sådan inställning i webbläsaren, men vi vill påpeka att alla funktioner på denna webbplats då inte kan användas i sin helhet.

Du kan även förhindra registrering av de uppgifter som kakan skapat om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt förhindra att Google bearbetar dessa data, genom att du laddar ned och installerar ett webbläsartillägg (add-on)(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Som ett alternativ till webbläsartillägg, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra registrering av Google Analytics genom att klicka på denna länk. Då installeras en opt-out-kaka som förhindrar framtida registrering av dina data vid besök på denna webbplats. Opt-out-kakan gäller bara i denna webbläsare och bara för vår webbplats och installeras på din enhet. Om du raderar kakorna i den här webbläsaren, måste du lägga in opt-out-kakan på nytt.

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics hittar du till exempel i Google Analytics-hjälpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

För att samla statistik över användningen av vår webbplats och utvärdera optimeringen av vår webbplats för dig, använder vi även Google Conversion Tracking. Det innebär att en kaka in läggs på din dator av Google Adwords (se punkt 4), om du kommit till vår webbplats via en Google-annons.

Dessa kakors giltighetstid går ut efter 30 dagar och används inte för identifiering av dig som person. Om användaren besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbplats och kakan ännu inte gått ut, kan Google och kunden se att användaren klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna webbplats

Alla Adwords-kunder får olika kakor. Kakor kan följaktligen inte spåras via Adwords-kundernas webbplatser. Information som samlats in med hjälp av conversion-kakor har syftet att skapa conversion-statistik för Adwords-kunder som valt conversion-spårning. Adwords-kunderna får veta det totala antalet användare, som klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida försedd med en conversion-spårningstag. De får dock ingen information som kan användas för identifiering av användaren.

Om du inte vill delta i spårningen, kan du tacka nej till kakan som krävs för detta – till exempel med en inställning i webbläsaren som avaktiverar automatisk inläggning av kakor generellt. Du kan även avaktivera kakor för conversion-spårning, genom att du ställer in webbläsaren så att kakor från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras. Googles dataskyddsinformation om conversion-spårning hittar du här (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

Google Maps

Vi införlivar kartorna i tjänsten ”Google Maps” från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskyddsförsäkran: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 6. Insticksprogram för sociala medier

Vi använder enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR sociala insticksprogram för de sociala nätverken Facebook, Twitter och Instagram på vår webbplats för att marknadsföra vårt företag genom dem. Det bakomliggande kommersiella syftet ses som ett berättigat intresse i enlighet med GDPR. Ansvaret för dataskyddsriktig drift ska garanteras av respektive leverantör. Dessa insticksprogram infogas genom så kallade dubbelklick för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt.

 a) Facebook

På vår webbplats används Facebooks insticksprogram för sociala medier för att göra användningen av den mer personlig. Vi använder ”Gilla”- och ”Dela”-knappar. Detta är ett erbjudande från Facebook.

Om du hämtar en av våra webbsidor som innehåller ett sådant insticksprogram, skapar webbläsaren en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt till din webbläsare från Facebook och infogas i webbsidan av webbläsaren.

Genom insticksprogrammet får Facebook information om att din webbläsare har hämtat resp. sida från vår webbplats, även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook Denna information (inklusive din IP-adress) skickas från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och sparas där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook direkt koppla besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto. När du använder insticksprogrammet, till exempel genom att klicka på ”Gilla”- eller ”Dela”-knappen, skickas motsvarande information direkt till en av Facebooks servrar och sparas där. Informationen publiceras dessutom på Facebook och visas för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information för reklamsyften, marknadsforskning och behovsanpassad utformning av Facebook-sidor. För ändamålet skapar Facebook användnings-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på vilka annonser som visas för dig på Facebook, informera andra Facebook-användare om din aktivitet på vår webbplats och för att leverera ytterligare tjänster relaterade till användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook kopplar insamlade data från vår webbplats till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Syfte och omfattning med datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av data samt rättigheter och inställningsmöjligheter gällande detta för skydd av ditt privatliv finns i Facebooks dataskyddsanvisningar (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

På våra webbsidor är insticksprogram för meddelandetjänsten från Twitter Inc. (Twitter) integrerade. Twitter-insticksprogrammen (tweet-knapp) på vår webbplats känns igen på Twitters logotyp. En översikt över tweet-knappar hittar du här (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Om du hämtar en av våra webbsidor som innehåller ett sådant insticksprogram, skapas en direkt anslutning mellan webbläsaren och Twitters server. Twitter får därigenom information om att du besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Twitters ”tweet-knapp”, medan du är inloggad på ditt twitter-konto, kan du koppla innehållet på våra sidor till din Twitter-profil. Därigenom kan Twitter koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs och inte heller hur de används av Twitter.

Om du inte vill att Twitter kopplar besöket på våra sidor till dig, loggar du ut från ditt Twitter-konto.

Mer information om detta hittar du i Twitters dataskyddsförsäkran (https://twitter.com/privacy).

 

c) Instagram

På vår webbplats används även så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från Instagram, som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”).

Insticksprogrammen är märkta med en Instagram-logotyp, till exempel i form av ”Instagram-kameran”.

Om du hämtar en av våra webbsidor som innehåller ett sådant insticksprogram, skapar webbläsaren en direkt anslutning till Instagrams servrar. Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt till din webbläsare från Instagram och infogas i webbsidan av webbläsaren. Genom insticksprogrammet får Instagram information om att din webbläsare har hämtat resp. sida från vår webbplats, även om du inte har någon Instagram-profil eller inte är inloggad på Instagram

Denna information (inklusive din IP-adress) skickas från din webbläsare direkt till en Instagram-server i USA och sparas där. Är du inloggad på Instagram, kan Instagram omedelbart koppla besöket på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du använder insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Instagram”-knappen, skickas denna information direkt till en av Instagrams servrar och sparas där.

Informationen publiceras dessutom på ditt Instagram-konto och visas där för dina vänner.

Om du inte vill att Instagram kopplar insamlade data från vår webbplats till ditt Instagram-konto, måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats.

Mer information om detta finns i Instagrams dataskyddsförsäkran (https://help.instagram.com/155833707900388).

7. Berörd parts rättigheter

Du har

 • enligt art. 15 GDPR rätt att begära upplysningar om dina personuppgifter som hanteras av oss. Speciellt kan du begära information om syftet med hanteringen, kategori av personuppgifter, kategorier av mottagare som tar eller kommer att ta del av dina uppgifter, planerad lagringstid, existerande rättighet till korrigering, radering, begränsning av hanteringen eller invändning, existerande besvärsrätt, dina uppgifters ursprung under förutsättning att dessa inte samlats in av oss, samt om existensen av en automatiserad beslutsprocess inklusive profilering och eventuellt utförlig information om detaljer om detta;
 • enligt art. 16 GDPR begära korrigering utan dröjsmål av oriktiga uppgifter eller komplettering av personuppgifter som sparats hos oss;
 • enligt art. 17 GDPR begära radering av dina personuppgifter som sparats hos oss, såvida inte hanteringen krävs för att utöva rätten till fri åsiktsyttring och information, för uppfyllande av en rättslig skyldighet, av skäl som rör offentligt intresse eller för att hävda, utöva eller utöva försvar mot rättsliga anspråk;
 • enligt art. 18 GDPR begära begränsning av hantering av dina personuppgifter, om riktigheten i uppgifterna bestrids av dig, hanteringen är orättmätig, men du avböjer radering och vi inte behöver data längre, men du däremot behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk eller du lämnat in invändning mot hanteringen enligt art. 21 GDPR;
 • enligt art. 20 GDPR begära att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format eller få dem överförda till någon annan ansvarig;
 • enligt art. 7 stycke 3 GDPR alltid från oss återkalla ett samtycke som du tidigare gett. Detta har till följd att vi inte får fortsätta med den datahantering som grundade sig på detta samtycke och
 • enligt art. 77 GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du i sådana ärenden vända dig till tillsynsmyndigheten på din vanliga uppehållsort eller arbetsplats eller vårt företagssäte.

8. Invändningsrätt

Under förutsättning att dina personuppgifter hanteras med utgångspunkt från berättigade intressen enligt art. 6 stycke 1 mening 1 punkt f GDPR, har du rätt att enligt art. 21 GDPR lämna in invändning mot hantering av dina personuppgifter, om det finns skäl som ges av din speciella situation eller invändningen riktar sig mot direktreklam. I det senare fallet har du en generell invändningsrätt, som respekteras av oss utan hänvisning till någon speciell situation.

Vill du utöva din återkallande- eller invändningsrätt, räcker det att skicka e-post till datenschutz@legler-online.com

9. Datasäkerhet

Vid webbplatsbesöket använder vi den allmänt använda SSL-metoden (Secure Socket Layer) tillsammans med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. Vanligen rör det sig då om 256 bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256 bitars kryptering, använder vi i stället 128 bitars v3-teknik. Om en enskild sida på vår webbplats överförs krypterad, ser du det på att nyckel- resp. låssymbolen i den undre statuslisten i webbläsaren visas som låst.

Vi tillämpar för övrigt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller uppsåtlig manipulation, hel eller delvis förlust eller förstörelse, eller obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

10. Aktualitet och ändringar av denna dataskyddsförsäkran

Denna dataskyddsförsäkran gäller just nu och är daterad maj 2018.

 

 

Error