Shop
Info & Serwis
Konto użytkownika
Obsługa klienta: +49 (0) 4221 97302 339

Zarejestruj się teraz

Jeszcze nie Klient? Jesteśmy w stanie zarejestrować Cię jako klienta na podsawie kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Prosze przesłać nam potrzebny dokument faksem, pocztą elektroniczną lub listownie. Lub skorzystaj z szybkiej i wygodnej wersji Online Upload-Service. Dziękujemy bardzo Wasza firma Legler OHG small foot company

Informacje osbiste

* Branża (wybierz jeden)

* Rodzaj handlu? (maksymalnie wybierz trzy)

Numer NIP / Numer VAT

Osoba kontaktowa

* Osoba kontaktowa Telefon

Faks

Wczytaj dokument zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej* obowiązkowe pola


Nie posiadacie Państwo zaświadczenia wpisu do rejestru o działalności gospodarczej w formie elektronicznej? Proszę wydrukować formularz do rejestracji i przesłać nam wraz z kopią rejestru faksem, e-mailem albo pocztą.Error