Shop
Info & Serwis
Konto użytkownika
Obsługa klienta: +49 (0) 4221 97302 339

Polityka prywatności

1. Nazwisko i dane kontaktowe odpowiedzialnego i zakładowego inspektora ochrony danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Podmiot odpowiedzialny: Legler OHG small foot company, Achimer Straße 7, 27755 Delmenhorst

E-mail: info@legler-online.com, Telefon: 04221 / 97302-40

reprezentowany przez dyrektora zarządzającego André Eichinger,

Zakładowy inspektor ochrony danych pan Lars Rolwes jest dostępny pod adresem, do rąk własnych pana Rolwes, ewentualnie datenschutz@legler-online.com.

2. Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich przeznaczenia

a) Wejście na stronę

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.legler-online.com, przeglądarka używana w Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje są rejestrowane bez Twojej ingerencji i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP odpytywanego komputera;
 • data i czas przebywania na stronie;
 • nazwa i URL otwieranego pliku;
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony);
 • używana przeglądarka internetowa i ewent. system operacyjny zainstalowany w komputerze, a także nazwa Twojego dostawcy usługi dostępu do internetu.

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową;
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej;
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
 • pozostałe cele administracyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nigdy nie wykorzystamy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod cyfrą 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Subskrypcja naszego biuletynu

Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) wyraziłeś zgodę, użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn. Do odbioru biuletynu wystarczy podanie adresu e-mail.

Odsubskrybowanie jest możliwe w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego biuletynu. Możesz też w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@legler-online.com.

c) Użycie naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne przy tym będzie podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy znali autora pytania i mogli mu udzielić odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu złożonego przez Ciebie wniosku.

3. Przekazywanie danych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronie trzeciej w celach innych niż wymienione poniżej.

Kiedy przekażemy stronie trzeciej Twoje dane osobowe:

 • kiedy udzielisz na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO);
 • kiedy przekazanie zgodnie z art. 6 ustęp 1 punkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) będzie wymagane do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu danych;
 • kiedy przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. c DSGVO stanowi prawny obowiązek, a także;
 • kiedy będzie to uzasadnione ustawą i zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) będzie wymagane do wypełnienia stosunków wynikających z umowy.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy w plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje o tym, z jakiego urządzenia korzystasz podczas przeglądania strony. Nie oznacza to jednakże, że od razu poznamy Twoją tożsamość.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedzałeś już kiedyś poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową ponownie, aby skorzystać z naszych usług, zostaniesz automatycznie rozpoznany jako powracający użytkownik, w związku z czym Twoje poprzednio wprowadzone dane i ustawienia zostaną automatycznie podstawione.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania wejść na naszą stronę, a także w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę, że kiedyś już na niej byłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą podanym celom ramach ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO).

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji na naszej stronie.

5. Narzędzia do analizowania

a) Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas mechanizmy śledzące mogą działać na podstawie art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Dzięki zastosowanym mechanizmom śledzącym chcemy zapewnić, by nasza strona internetowa były zaprojektowana zgodnie z potrzebami naszych klientów i na bieżąco była optymalizowana. Z drugiej strony stosujemy mechanizmy śledzące w celu statystycznego rejestrowania wejść na naszą stronę, a także w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Właściwe cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w konkretnych narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics1

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., w celu projektowania i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwany dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania oraz wykorzystywane pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • adres URL strony (poprzednio odwiedzana strona);
 • nazwa hosta nadana komputerowi do którego chcesz uzyskać dostęp (adres IP);
 • godzina wywołania serwera;

są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje wykorzystywane są do analizowania korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i projektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami klientów. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, a więc nie mogą być przypisywane (maskowanie IP).

Możesz, poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, wyłączyć w niej funkcję przechowywania plików cookie; pamiętaj jednak, że wówczas przeglądarka może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając w tym celu wtyczkę do przeglądarki, a następnie instalując ją (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast pobierać wtyczkę do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Pobrany zostanie plik cookie rezygnacji („opt-out”), aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce, dotyczy tylko naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał go ponownie zainstalować.

Więcej informacji na temat ochrony danych związanej z Google Analytics znajdziesz w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i analizować ją w celu optymalizacji, używamy również narzędzia do śledzenia konwersji Google. Google Adwords zainstaluje plik cookie (patrz punkt 4) na Twoim komputerze, gdy tylko dotrzesz na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcesz być śledzony, możesz dezaktywować instalację pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół dezaktywuje automatyczne instalowanie plików cookie. Możesz też dezaktywować pliki cookie śledzenia konwersji tak ustawiając przeglądarkę, by blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Szczegóły polityki prywatności Google w związku ze śledzeniem konwersji możesz znaleźć tu (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps

Zamieszczamy mapy usługi „Google Maps” oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Wtyczki Social Media

Z myślą o popularyzacji naszej firmy, na naszej stronie internetowej, w oparciu o art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), korzystamy z wtyczek do portali społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram. Kryjący się pod tym działaniem cel handlowy stanowi uzasadniony interes w rozumieniu GDPR Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). Odpowiedzialność za operację zgodną z ochroną danych musi być gwarantowana przez właściwego dostawcę, który ją oferuje. Powiązywanie tych wtyczek przez nas odbywa się za pomocą tak zwanej metody dwukrotnego kliknięcia, aby chronić odwiedzających naszą stronę w najlepszy możliwy sposób.

 a) Facebook

W celu personalizacji korzystania z naszej strony internetowej, używamy na niej wtyczek Social-Media do Facebooka. Są to przyciski „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”. Stanowią one ofertę Facebooka.

Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie przez nią włączana na stronę internetową.

Poprzez włączanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i prezentowania stron Facebooka dostosowanych do potrzeb użytkownika. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. aby przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej w związku z reklamami wyświetlanymi na Facebooku, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz zapewnić inne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę internetową.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w ramach ochrony Twojej prywatności, patrz wskazówki dotyczące ochrony danych (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

b) Twitter

Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki do Twittera (Twitter Inc.), serwisu społecznościowego udostępniającego usługę mikroblogowania. Wtyczki Twitter (przycisk tweet) rozpoznasz na naszej stronie po logo Twittera. Przegląd przycisków tweet tu (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Gdy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, nawiązuje się bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twitter. Twitter otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk tweet” będąc zalogowanym na swoim koncie Twittera, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter kojarzył Twoją wizytę z naszymi stronami, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

Więcej informacji na temat polityki prywatności na Twitterze, patrz (https://twitter.com/privacy).

 

c) Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) obsługiwane przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Wtyczki są oznaczone logiem Instagram, na przykład w postaci „kamery Instagram”.

Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Treść wtyczki jest przesyłana przez Instagrama bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie przez nią włączana na stronę internetową. Poprzez włączanie wtyczek Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Instagramie lub nie jesteś zalogowany na Instagramie.

Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagrama w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Instagramie. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „Instagram”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagrama i tam przechowywane.

Informacje będą również publikowane na Twoim koncie Instagram i tam udostępniane Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby Instagram przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji na temat polityki prywatności na Instagramie, patrz (https://help.instagram.com/155833707900388).

7. Przysługujące Ci prawa

Masz prawo:

 • żądać informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym ujawniono bądź ujawnia się Twoje dane, planowanym okresie przechowywania, przysługującym prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, źródle pochodzenia danych, jeśli nie były one gromadzone przez nas, oraz o istnieniu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, konkretnych informacji o ich szczegółach;
 • żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO);
 • żądać skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie będzie wymagane w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych;
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), jeśli zakwestionujesz ich prawdziwość, ich przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty odrzucisz ich usunięcie oraz gdy dane będą nam już niepotrzebne, a Ty będziesz ich potrzebował do domagania się, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych, bądź gdy sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO);
 • żądać uzyskania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu na komputerze formacie bądź przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby, zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO);
 • cofnąć w dowolnej chwili wydaną nam zgodę zgodnie z art. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO). W związku z tym nie będziemy mogli dłużej kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę
 • zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) z możliwością złożenia skargi do organu nadzoru. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzoru właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

8. Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie opierało się na uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), pod warunkiem, że zaistnieją ku temu powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji lub sprzeciw będzie skierowany przeciwko materiałom marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które będziemy respektować bez określania konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres datenschutz@legler-online.com.

9. Bezpieczeństwo danych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystamy z popularnej metody szyfrowania danych SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie będzie obsługiwała szyfrowania 256-bitowego, zastosowana zostanie technologia 128-bitowa v3. Ikona kłódki widoczna na dolnym pasku stanu przeglądarki pokazuje, czy wyświetlana strona jest szyfrowana.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne działania bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową bądź celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Wraz z rozwojem technologicznym stale udoskonalamy nasze działania bezpieczeństwa.

10. Aktualizowanie i modyfikacja niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od maja 2018.

 

 

Error