Shop
Info & Serwis
Konto użytkownika
Obsługa klienta: +49 (0) 4221 97302 339

Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
e-mail info@legler-online.com 
Telefon: 04221/97302-339

Wspólnik

Ingo Legler
Holger Legler

Zarządzający firmą

André Eichinger

Sąd rejonowy, HRA 2427
Ust -ID Nr. DE 177375305

Inspektor ochrony danych (DPO)

Lars Rolwes
Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst
Telefon: 04421/97302-10
datenschutz@legler-online.com

Zawartość oferty internetowej

Firma Legler (nazwana „autorem“) nie przejmuje żadnej gwarancji odnośnie aktualności,prawidłowości i zawartości poniższych informacji.Wszelkie roszczenia co do autora, związane ze szkodami typu materialnego lub ideowego, które na skutek korzystania lub niekorzystania z poniższych informacji lub spowodowane poprzez używanie błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone ,o ile nie nastąpiło ewidentne, celowe lub rażące zaniedbanie z winy autora.Wszelkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące.Autor zastrzega sobie wyraźnie, bez specjalnego oświadczenia, prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia fragmentów stron lub całkowitej publikacji.

Przekierowania oraz linki

Przy bezpośrednich lub pośrednich przekierowaniach na obce strony internetowe, które nie podlegają odpowiedzialności autora, ponosi on winę tylko wtedy, gdy zna zawartość tych stron oraz gdy w przypadku treści sprzecznych z prawem ma możliwość w techniczny sposób ich zapobiegnięciu.Autor wyraźnie oświadcza, że w chwili gdy linki zostały ustawione, odpowiednio powiązane strony nie posiadały nielegalnych zawartości.Autor nie posiada żadnego wpływu na aktualne i przyszłościowe kształtowanie i zawartość linkowych/powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się on w sposób wyraźny od wszelkich zawartości wszystkich linkowanych/powiązanych stron, które po ustawieniu uległy zmianie.To oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się w obrębie własnej oferty internetowej ustawionych linków/powiązań.jak i dla obcych wpisów w ustawionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych.Za nielegalną, błędną lub niepełną zawartość, a szszególnie za szkody które powstały z używania lub nieużywania tego typu przedstawionych informacji, odpowiada wyłącznie oferujący tę stronę na którą zostałosię skierowanym a nie ten, który poprzez linki jedynie poleca odpowiednie publikacje.

Wyciąg z ustawy o użytkowaniu usług teleserwisowych (Teledienstegesetz-TDG):

§ 5 Odpowiedzialność
(1)Usługodawcy są odpowiedzialni za własne, gotowe do użytku zawartości, wedle ogólnych przepisów.
(2)Usługodawcy są za obce, gotowe do użytku zawartości, tylko wtedy odpowiedzialni,jeśli te zawartości znają i jeśli jest z ich strony technicznie możliwe i uzasadnione zapobiegnięcie ich wykorzystywania.
(3)Usługodawcy nie są odpowiedzialni za obce zawartości stron, do których oni jedynie udostępniają możliwość z ich korzystania.Automatyczne i krótkie przetrzymywanie obcych zawartości z powodu zapytania użytkownika, jest uważane za pośrednictwo.
(4)Zobowiązania co do zablokowania korzystania z treści sprzecznych z prawem według przepisów zostaje nienaruszone, jeśli usługodawca zachowując tajemnicę telekomunikacjną, zgodnie z § 85 ustawy o telekomunikacji posiada znajomość jej treści a zablokowanie jest uzasadnione i technicznie możliwe.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor musi dążyć do tego, by we wszystkich publikacjach przestrzegać prawa autorskiego z używanych grafików, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, by używać przez niego utworzonych grafików, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.Wszystkie, znajdujące się na stronie internetowej marki i znaki towarowe, ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bezwarunkowo poszczególnym w danym wypadku przepisom o znakach towarowych i prawach własności odpowiednio zarejestrowanych właścicieli.Nie można wyciągać wniosku z tego, że znaki towarowe nie są chronione przez osoby trzecie, jedynie na podstawie zwykłej wzmianki. Prawa autorskie dla opublikowanych, przez samego autora stworzonych objektów, pozostają wyłącznie u autora tych stron.Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody autora niedozwolone.

Error