Shop
Info & Service
Brukerkonto
Kundeservice: +49 (0) 4221 97302 331

Datavernerklæring

1. Navn og kontaktdata for den som er ansvarlig for behandlingen og den som er ansvarlig for datavern i firmaet.

Denne dataverninformasjonen gjelder for databehandlingen av:

Ansvarlig: Legler OHG small foot company, Achimer Straße 7, D-27755 Delmenhorst

Epost: info@legler-online.com, Telefon: + 49 4221/ 97302-40

Representert ved adm. dir. André Eichinger

Firmaets datavernansvarlige Herr Lars Rolwes kan nå på denne adressen att. herr Rolwes, hhv. under datenschutz@legler-online.com.

2. Registrering og lagring av personrelaterte data og type og formål for deres bruk

a) Ved besøk på hjemmeside

Når man kaller opp hjemmesiden vår www.legler-online.com vil det via den nettleseren som benyttes på maskinen din automatisk sendes informasjoner til serveren på vår hjemmeside. Disse informasjonene lagres temporært i en såkalt logfile. Følgende informasjoner registreres uten at du må gjøre noe og de lagres inntil automatisk sletting:

 • IP-adressen til den datamaskinen som forespør,
 • Datoen og klokkeslettet for tilgangen,
 • Navn og URL for den filen som er kalt opp,
 • Hjemmeside, som tilgangen skjedde fra (referrer-URL),
 • Nettleseren som benyttes og ved behov operativsystemet til datamaskinen din og navnet på access-provider.

De nevnte dataene behandles av oss for følgende formål:

 • Garanti av en feilfri forbindelsesoppbygging med hjemmesiden,
 • Garanti av en komfortabel bruk av hjemmesiden,
 • Evaluering av systemsikkerheten og -stabiliteten og
 • for ytterligere administrative formål.

Rettgrunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR. Vår berettigete interesse følger av de formålene for dataregistreringen som er nevnt over. Vi benytter aldri de dataene som er registrert for å knytte informasjonene til din person.

I tillegg benytter vi informasjonskapsler og analysetjenester ved besøk på hjemmesiden vår.   Du finner ytterligere informasjoner angående dette under punkt 4 og 5 i denne datavernerklæringen.

b) Ved registrering for vår newsletter

Hvis du iht. a. 6 avsn. 1 S. 1 lit. a GDPR har yttrykkelig samtykket til det benytter vi epost-adressen din til å sende deg newsletteren vår regelmessig. For mottak av newsletteren, er informasjonen angående din epost-adresse tilstrekkelig.

Det er til enhver tid mulig å melde seg av, for eksempel via en lenke på slutten av newsletteren. Alternativt kan du sende ditt avmeldingsønske til info@legler-online.com per epost.

c) Ved bruk av vårt kontaktformular

Ved alle typer spørsmål gir vi deg muligheten til å ta kontakt med oss via et formular som er lagt ut på hjemmesiden. Her er det nødvendig å oppgi en gyldig epost-adresse, slik at vi vet hvem som har sendt forespørselen og for å kunne svare på den. Ytterligere informasjoner kan gis på frivillig basis.

Databehandlingen for kontakt med oss skjer iht. art.  6 avsn. 1 S. 1 lit. a GDPR basert på ditt frivillige samtykke.

De personrelaterte dataene vi trenger for bruken av kontaktformularet slettes automatisk etter at din forespørsel er bearbeidet.

3. Overføring av data

Vi overfører ikke dine data til andre personer for andre formål enn die som  er nevnt her.

Vi gir dine personlige data kun videre når:

 • Du iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. a GDPR uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette,
 • Overføring iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR når det er nødvendig å gjøre rettslige krav gjeldende, utføre eller forsvare dem og det ikke er noen grunn til å anta at du har en overveiende verneverdig interesse av at dataene ikke gis videre,
 • I det tilfellet, hvor det for overføring iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. c GDPR finnes en rettslig forpliktelse, og
 • hvor dette er rettslig tillatt og iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. b GDPR nødvendig for kontraktsforholdet med deg.

4. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på sidene våre. Her handler de om små filer, som nettleseren din oppretter automatisk og lagrer på apparatet ditt (laptop, nettbrett, smartphone o.l.), når du besøker sidene våre. Informasjonskapsler medfører ingen skader på apparatet ditt, inneholder ingen virus, trojaner eller andre skadelig programvare.

I informasjonskapselen legges informasjoner som forekommer i sammenheng med det spesielt benyttete apparatet. Dette betyr likevel ikke at vi dermed får umiddelbar kjennskap til identiteten din.

Bruken av informasjonskapsler benyttes til gjøre bruken av vårt tilbud behageligere. Vi benytter informasjonskapsler for å registrere at du har besøkt enkelte av våre hjemmesider. Disse slettes automatisk etter at du har forlatt siden vår.

I tillegg benytter vi også temporære informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. De lagres på apparatet ditt i et bestemt tidsrom. Hvis du besøker siden igjen, for å benytte deg av tjenestene våre, registreres det automatisk, at du allerede har besøkt siden vår og hvilke informasjoner og innstillinger du har lagt inn/utført, slik at du ikke må oppgi disse en gang til.

I tillegg benytter vi informasjonskapsler for å registrere bruken av hjemmesiden vår statistisk og for evaluering av siden for å gjøre tilbudet vårt bedre for deg (se punkt 5).  Disser informasjonskapslene gjør det automatisk mulig for oss ved ditt neste besøk å se om du allerede har besøkt siden vår. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter et definert tidsrom.

Dataene som er behandlet med informasjonskapsler er nødvendige for de nevnte formålene for å sikre vår og anderes berettigete interesse iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan likevel konfigurere nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen din og at det alltid vises en melding før en ny informasjonskapsel opprettes. Fullstendig deaktivering av informasjonskapsler kan likevel medføre at du ikke kan benytte alle funksjonene på hjemmesiden vår.

5. Analyse-verktøy

a) Tracking-verktøy

Trackings-tiltakene som er oppført her og som vi benytter, gjennomføres på grunnlag av art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR. Vi benytter tracking-tiltak for å kunne sikre at vi kan tilby en behovsrettet presentasjon og fortløpende forbedring av hjemmesiden vår. I tillegg benytter vi trackings-tiltak for å registrere bruken av hjemmesiden vår statistisk og for evaluering av siden for å gjøre tilbudet vårt bedre for deg. Disse interessene må ansees som berettiget i henhold til forskriftene som er nevnt tidligere.

De respektive databehandlingsformålene og datakategoriene finner man i de respektive tracking-verktøyene.

i) Google Analytics1

For en behovsrettet presentasjon og fortløpende forbedring av hjemmesidene vår benztter vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;  her kalt “Google“). I denne sammenhengen opprettes pseudonymiserte brukerprofiler og det benyttes informasjonskapsler (se under punkt 4). Informasjonene angående din bruk av denne hjemmesiden som

 • nettleser-type/-versjon,
 • operativsystem som benyttes
 • referrer-URL (den siden som ble besøk før denne),
 • hostname til den datamaskinen som griper inn (IP-adresse),
 • klokkeslett for serverforespørsel,

overføres til en server fra Google i USA og lagres der. Informasjonene benyttes for å evaluere bruken av hjemmesiden, for å lage rapporter om hjemmesideaktivitetene og for å kunne tilby ytterligere tjenester innen markedsføring som er knyttet til hjemmesidebruken og internettbruken og behovsrettet presentasjon av disse hjemmesidene. Disse informasjonene overføres også til andre, hvis dette er rettslig fastlagt eller hvis de bearbeider dataene på oppdrag. Din IP-adresse vil ikke knyttes til andre data fra Google. IP-adressene anonymiseres, slik at en tilordning ikke er mulig (IP-masking).

Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved en respektiv innstilling i nettleser-programvaren din. Vi viser imidlertid til at det da kan oppstå begrensninger angående funksjonene på disse hjemmesider.

Du kan forhindre registrering av data via informasjonskapsler og data basert på bruken av hjemmesiden (inkl. deres IP-adresse) og Googles behandling av disse dataene, ved at du laster ned og installerer en Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativt til Browser-Add-on, spesielt for nettlesere på mobile apparater, kan du også hindre registrering via Google Analytics, ved å klikke på denne lenken. Det settes en Opt-out-informasjonskapsel som forhindrer at dataene til kommende besøkere på denne hjemmesiden lagres: Opt-out-informasjonskapselen gjelder kun i denne nettleseren og kun for vår hjemmeside og den legges på apparatet ditt. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du sette Opt-out-informasjonskapselen på nytt.

Ytterligere informasjoner angående datavern i sammenheng med Google Analytics finner du i Google Analytics-hjelpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

For å registrere bruken av hjemmesiden vår statistisk og evaluere den for å  forbedre hjemmesiden for deg, benytter vi i tillegg Google Conversion Tracking. Her settes en informasjonskapsel fra Google Adwords (se punkt 4) på datamaskinen din, hvis du har kommet til siden vår via en Google-reklame.

Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og benyttes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker spesielle sider på hjemmesiden til Adwords-kundene og informasjonskapselen er ikke utgått, kan Google og kunden se, at brukeren har klikket på reklamen og at han/hun ble ledet videre til denne siden.

Enhver Adwords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke forfølges via hjemmesidene til Adwords-kundene. Da dataene som er hentet inn ved hjelp av Conversion-informasjonskapsler benyttes til opprettelse av Conversion-statistikk for Adwords-kunder, som har bestemt seg for å benytte Conversion-Tracking. Adwords-kunder får vite det totale antall kunder, som har klikket på reklamen deres og som ble ledet videre til en side med Conversion-Tracking-Tag. De får likevel ingen informasjoner som kan la dem identifisere brukeren personlig.

Hvis du ikke ønsker å delta i Tracking-prosessen, kan du avvise settingen av denne informasjonskapselen, for eksempel ved nettleser-innstilling, som generelt deaktiverer automatisk setting av informasjonskapsler. Du kan også deaktivere informasjonskapsler for Conversion-Tracking, ved at du innstiller nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet “www.googleadservices.com“ blokkeres. Googles dataverninformasjon angående Conversion-Tracking finner du her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps

Her knyttes kartmaterialet til tjenesten “Google Maps” sammen med tjenesteyteren Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Datavernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Social Media Plug-ins

Basert på art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR benytter vi Social Plug-ins fra det sosiale nettverket Facebook, Twitter og Instagram på hjemmesiden vår for på denne måten å gjøre firmaet vårt bedre kjent. De økonomiske formålene for dette kan sees på som berettiget interesse i henhold til GDPR. Ansvaret for den datavernkonforme driften er sikret ved deres respektive tjenesteyter. Tilknytningen av denne plug-in ved vår hjelp skjer på den såkalte to-klikk-metoden slik at brukerne av siden vår beskyttes på best mulig måte.

a) Facebook

På hjemmesiden vår benytter vi Social-Media-Plugins fra Facebook, for å utforme bruken mer personlig. Til dette bruker vi “LIKE“ eller  “DELE“-knappen. Det handler om et tilbud fra Facebook.

Hvis du kaller opp en side på vår internettpresentasjon, som har en slik plugin, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serverne på Facebook. Innholdet i plugins overføres direkte fra Facebook til nettleseren din og knyttes til hjemmesiden.

Ved tilknytningen av plugins får Facebook informasjonen om at din nettleser har besøkt de respektive hjemmesidene våre, selv om du ikke har en Facebook-konto eller ikke er logget inn på Facebook akkurat nå. Denne informasjonen (inkl. IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en server til Facebook i USA og lagres der.

Hvis du er logget inn på Facebook kan Facebook tilordne besøket på hjemmesiden vår direkte til din Facebook-konto. Hvis du interagerer med plugins, for eksempel trykker på “LIKE” eller “DELE”-knappen, overføres den respektive informasjonen også direkte til en Facebook-server og lagres der. Informasjonene offentliggjøres i tillegg på Facebook og vises til dine Facebook-venner.

Facebook kan benytte denne informasjonen for reklame, markedsundersøkelse og behovsrettet presentasjon av Facebook-sidene. Til dette oppretter Facebook bruks-, interesse- og forholdsprofiler, f. eks. for evaluering av din bruk av hjemmesiden vår med hensyn til de reklamevisningene som blendes inn, informere andre Facebookbrukere om dine aktiviteter på hjemmesiden vår og for å yte ytterligere tjenester som er knyttet til bruken av Facebook.

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal kunne knytte de dataene som samles inn via vår hjemmeside, må du logget deg ut av Facebook før du besøker siden vår.

Formålet og omfanget av denne dataregistreringen og Facebook sin ytterligere behandling og bruk av dataene og de rettighetene du har og innstillingsmulighetene for vern av din privatsfære finner du i Dataverninformasjonene (https://www.facebook.com/about/privacy/) til Facebook.

b) Twitter

På hjemmesidene våre er plugins fra kortmeldingsnettverket Twitter Inc. (Twitter) integrert. Twitter-Plugins (tweet-knapp) gjenkjenner du på Twitter-logoen på siden vår. En oversikt over tweet-knapper finner du her (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Hvis du besøker en side på vår internettpresentasjon, som har en slik plugin, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleser og Twitter-serveren. Twitter får dermed informasjoner om at IP-adressen din har besøkt siden vår. Hvis du klikker på Twitters “tweet-knapp”, mens du er logget inn på Twitter-kontoen din, kan du knytte innholdet på sidene våre til Twitter-profilen din. Dermed kan Twitter tilordne besøket på våre sider til brukerkontoen din. Vi viser til at vi som tjenesteytere for siden ikke kjenner innholdet i de overførte dataene. Vi har heller ingen kjennskap til hvordan Twitter benytter informasjonene.

Hvis du ikke ønsker at Twitter skal kunne tilordne besøket på våre sider, må du logget deg ut av Twitter-brukerkontoen din.

Ytterligere informasjoner angående dette finner du i datavernerklæringen til Twitter ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

På hjemmesiden vår benyttes også Social Plugins („Plugins“) fra Instagram, som drives av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Plugins er merket med en Instagram-logo for eksempel i form av et „Instagram-kamera“.

Hvis du kaller opp en side på vår internettpresentasjon, som har en slik plugin, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serverne til Instagram. Innholdet i plugins overføres direkte fra Instagram til nettleseren din og knyttes til hjemmesiden. Ved tilknytningen av plugins får Instagram informasjonen om at din nettleser har besøkt de respektive hjemmesidene våre, selv om du ikke har en Instagram-profil eller ikke er logget inn på Instagram akkurat nå.

Denne informasjonen (inkl. IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en server til Instagram i USA og lagres der. Hvis du er logget inn på Instagram kan Instagram tilordne besøket på hjemmesiden vår direkte til din Instagram-konto. Hvis du interagerer med plugins, for eksempel trykker på Instagram-knappen, overføres den respektive informasjonen også direkte til en Instagram-server og lagres der.

Informasjonene offentliggjøres i tillegg på Instagram-kontoen din og vises til kontaktene dine der.

Hvis du ikke ønsker at Instagram umiddelbart skal kunne knytte de dataene som samles inn via vår hjemmeside, må du logget deg ut av Instagram før du besøker siden vår.

Ytterligere informasjoner angående dette finner du i Datavernerklæringen (https://help.instagram.com/155833707900388) fra Instagram.

7. Berørtes rettigheter

Du har rett til følgende:

 • Iht. art. 15 GDPR har du rett til å få innsyn i hvilke personrelaterte data om deg vi behandler. Spesielt kan du få informasjoner angående behandlingsformålene, kategorien til de personrelaterte dataene, mottakerkategorier, overfor hvem dine data ble offentliggjort eller offentliggjøres, planlagt lagringsvarighet, retten til retting, sletting, begrensning av behandling eller innsigelse, klagerett, datakilden, hvis de ikke ble registrert av oss og om det finnes en automatisk avgjørelsesprosess inkl. profiling og ved behov viktige informasjoner angående enkelthendelser;
 • iht. art. 16 GDPR  kan man umiddelbart be om rettelse eller komplettering av personrelaterte data som er lagret hos oss;
 • iht art. 17 GDPR kan man be om sletting av personrelaterte data som er lagret hos oss, hvis ikke behandlingen er nødvendig for utøvelsen av retten til fri meningsytring  og informasjon, for oppfylling av en rettslig plikt, av offentlig interesse eller for å gjøre rettslige krav gjeldende, utføre eller forsvare dem;
 • iht. art. 18 GDPR kan man be om begrensning av behandlingen av dine personrelaterte data, hvis du benekter riktigheten av disse dataene, bruken er rettsstridig, men du avviser at de skal slettes og vi ikke lenger trenger dataene, men du trenger dem for å gjøre rettslige krav gjeldende, utføre og forsvare dem eller iht. art. 21 GDPR har lagt inn innsigelse mot behandling av dem;
 • iht. art. 20 GDPR har du rett til å motta dine personrelaterte data, som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller forlange overføringen av disse til en annen ansvarlig;
 • iht. art. 7 avsn. 3 GDPR kan du til enhver tid trekke tilbake det samtykket du har gitt. Dette medfører at vi i fremtiden ikke kan fortsette databehandlingen som ditt samtykke var basert på og
 • iht. art. 77 GDPR kan man klage til Datatilsynet. Som regel kan du kontakte Datatilsynet lokalt.

8. Innsigelsesrett

Hvis dine personrelaterte data behandles på grunnlag av berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. f GDPR, har du i henhold til art. 21 GDPR rett til å legge inn innsigelse mot behandlingen av dine personrelaterte data, hvis det foreligger årsaker for dette, som er grunnet din spesielle situasjon eller retter seg mot innsigelse mot direktereklame. I det siste tilfellet har du en generell innsigelsesrett, som vi etterkommer uten at det må gis en spesiell grunn for dette.

Hvis du ønsker å benytte deg av innsigelseretten din, er det nok å sende en epost til datenschutz@legler-online.com

9. Datasikkerhet

Innen hjemmesidebesøket benytter vi den kjente SSL-prosessen (Secure Socket Layer) i forbindelse med det respektivt høyeste krypteringsnivået, som din nettleser støtter. Som regel handler det om en 256 bit kryptering. Hvis nettleseren din ikke støtter 256-bit kryptering, benytter vi i stedet 128-bit v3 teknologi. Om en enkelt side på hjemmesiden vår overføres i kryptert form, ser du på den lukkete fremstillingen av nøkkel- hhv. låssymbolet i den nedre statuslinjen i nettleseren din.

Vi benytter egnete tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot tilfeldige og forsettelige manipulasjoner, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot uvedkommen tilgang til dataene dine. Sikkerhetstiltakene vår forbedres fortløpende i henhold til den tekniske utviklingen.

10. Aktualitet og endring av denne datavernerklæringen

Denne datavernerklæringer er gyldig per i dag og den er utgitt i mai 2018.

Error