Shop
info & služby
Konto
Zákaznický servis: +49 (0) 4221 97302 335

Zásady ochrany osobních údajů

1. Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů v naší společnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů platí pro zpracování dat níže uvedenou osobou:

Správce: Legler OHG small foot company, Achimer Straße 7, D-27755 Delmenhorst

E-mail: info@legler-online.com, telefon: +49 4221 / 97302-40

Společnost zastupuje jednatel André Eichinger.

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů pan Lars Rolwes je k zastižení na výše uvedené adrese, k rukám pana Rolwese, popř. na datenschutz@legler-online.com.

2. Získávání a uchovávání osobních údajů, druh a účel jejich použití

a) Při návštěvě internetové stránky

Při návštěvě naší stránky www.legler-online.com se přes použitý prohlížeč Vašeho koncového zařízení automaticky odesílají informace na server naší internetové stránky. Tyto informace jsou na přechodnou dobu ukládány v tzv. logfile. Během tohoto procesu jsou bez Vašeho přičinění evidovány následující informace, které zůstanou uloženy až do automatizovaného výmazu:

 • IP adresa počítače, ze kterého se uskutečnil přístup na stránky,
 • datum a čas návštěvy,
 • název a URL zobrazeného souboru,
 • internetová stránka, ze které jste navštívili naši stránku („referrer-URL“),
 • použitý prohlížeč, popř. operační systém Vašeho počítače a název Vašeho poskytovatele internetu.

Tato uvedená data zpracováváme k následujícím účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání spojení s internetovou stránkou,
 • zajištění pohodlného používání naší internetové stránky,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • k dalším administrativním účelům.

Právním základem pro zpracování dat je článek 6, odst. 1 věta 1. lit. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů získávání dat. V žádném případě nepoužíváme shromážděná data za účelem určení Vaší osoby.

Kromě toho používáme při návštěvě naší internetové stránky soubory cookie a služby webové analytiky. Bližší informace obdržíte pod body 4 a 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

b) Při přihlášení pro odběr našeho zpravodaje

Pokud jste nám dle čl. 6 odst. 1 věta 1. písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů udělili výslovný souhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom Vám pravidelně zasílali náš zpravodaj. Pro přijímání zpravodaje postačuje uvedení e-mailové adresy.

Odhlášení je kdykoliv možné, např. přes odkaz na konci každého zpravodaje. Alternativně můžete kdykoliv zaslat e-mail s přáním odhlásit se z odběru zpravodaje na info@legler-online.com.

c) Při využití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli dotazů Vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt přes formulář, který je dostupný přes naši internetovou stránku. Přitom je požadováno uvedení platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho dotaz pochází a mohli na něj odpovědět. Další údaje lze uvést dobrovolně.

Zpracování dat za účelem navázání kontaktu s námi se uskutečňuje dle článku 6 odst. 1 věta 1. písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s použitím kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vámi zaslaného dotazu automaticky vymazány.

3. Předání osobních údajů

Nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.

Třetím osobám předáváme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když:

 • jste k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 věta 1. písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • je předání podle článku 6 odst. 1 věta 1. písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytně nutné k určení, výkonu či obhajobě právních nároků a nesestává důvod k domněnce, že máte chráněný přednostní zájem na nepředání Vašich dat,
 • existuje zákonná povinnost pro předání osobních údajů dle článku 6 odst. 1 věta 1. písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a
 • se předání uskutečňuje v souladu se zákonem a dle článku. 6 odst. 1 věta 1. písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů se jedná o nezbytný krok pro vyřízení smluvních záležitostí s Vámi.

4. Soubory cookie

Na naší internetové stránce využíváme soubory cookie. Zde se jedná o malé soubory, které Váš prohlížeč vytvoří automaticky a které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.), když navštívíte naši internetovou stránku. Soubory cookie nezpůsobí na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trójské koně nebo jiný škodlivý software.

V souboru cookie jsou uloženy informace, které v daném případě vyplývají ze souvislosti s použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že takto získáme informace o Vaší identitě.

Použití souborů cookie slouží na jedné straně k tomu, abychom Vám zpříjemnili nabídku našich služeb. Proto používáme tzv. dočasné (session) cookies, abychom mohli rozpoznat, že jste již navštívili jednotlivé stránky naší internetové prezentace. Po opuštění naší stránky budou automaticky smazány.

Kromě toho používáme k optimalizaci uživatelské přívětivosti časově omezené cookies, které se na Vašem koncovém zařízení uloží po pevně stanovenou dobu. Pokud naši stránku opětovně navštívíte za účelem využití našich služeb, automaticky poznáme, že už jste u nás byli a které údaje a nastavení jste provedli. Pak je nebudete muset zadávat znovu.

Na druhé straně používáme cookies, abychom mohli provádět statistiky naší stránky, a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky pro Vás (viz bod 5). Tyto soubory cookie nám při Vaší příští návštěvě umožní automaticky rozpoznat, že už jste u nás byli. Tyto cookies budou po uplynutí určité doby automaticky smazány.

Data zpracovaná soubory cookie jsou nutná k zachování našich oprávněných zájmů a zájmů třetích osob dle článku 6, odstavec 1 věta 1. písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč ovšem můžete nastavit tak, aby na Vašem počítači neukládal žádné soubory cookie nebo aby se vždy před umístěním souboru cookie objevilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie ale může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší internetové stránky.

5. Nástroje webové analytiky

a) Monitorovací nástroje

Níže uvedená a námi používaná monitorovací opatření jsou prováděna na základě článku 6, odst. 1 věta 1. písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Těmito monitorovacími opatřeními chceme zajistit úpravu našich webových stránek pro dané potřeby a jejich neustálou optimalizaci. Kromě toho používáme monitorovací opatření, abychom mohli provádět statistiky naší stránky, a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy jsou ve smyslu výše zmíněného právního předpisu považovány za oprávněné.

Jednotlivé účely zpracování dat a kategorie dat vyplývají z příslušných monitorovacích nástrojů.

i) Google Analytics1

Za účelem úpravy pro dané potřeby a neustálé optimalizace našich stránek používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti budou vytvářeny pseudonymizované profily užívání stránek a soubory cookie (viz bod 4). Informace o Vašem užívání této internetové stránky, které jsou vytvářeny soubory cookie, jako např.

 • typ / verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referrer-URL (předchozí navštívená stránka),
 • název počítače, ze kterého dochází k přístupu na internetovou stránku (IP adresa),
 • čas dotazu na server

jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Tyto informace jsou používány za účelem vyhodnocení používání internetové stránky, sestavení hlášení o aktivitách internetové stránky a poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním internetové stránky a internetu za účelem průzkumu trhu a úprav těchto webových stránek pro dané potřeby. V případě potřeby budou tyto informace také předány třetím osobám, pokud je to stanoveno právním předpisem nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tato data na základě pověření. V žádném případě nebude Vaše IP adresa sdružena s dalšími daty společnosti Google. IP adresy budou anonymizovány, aby jejich přiřazení nebylo možné („IP masking“).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit pomocí příslušného nastavení prohlížečového software; upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování a zpracování dat, která byla vytvořena soubory cookie a která se vztahují na Vaše používání internetové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete rozšíření (add-on) pro prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativně k rozšíření pro prohlížeče, zejména v případě prohlížečů na koncových mobilních zařízeních, můžete zabránit evidenci dat společností Google Analytics tak, že kliknete na tento odkaz. Umístí se tzv. soubor opt-out cookie, který v budoucnosti zabrání shromažďování Vašich dat při návštěvě této webové stránky. Soubor opt-out cookie je platný pouze pro tento prohlížeč a pouze pro naši internetovou stránku a bude umístěn na Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči smažete soubory cookie, budete muset soubor opt-out cookie znovu umístit.

Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics najdete například v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Dále používáme nástroj Google Conversion Tracking, abychom mohli provádět statistiku naší internetové stránky a za účelem vyhodnocení její optimalizace pro Vás. Pokud jste se na naši stránku dostali přes reklamu společnosti Google, umístí služba Google Adwords na Vašem počítači cookie (viz bod 4).

Tyto soubory cookie pozbývají po 30 dnech svou platnost a neslouží osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové prezentace klienta služby Adwords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může Google i klient rozpoznat, že tento uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý klient služby Adwords obdrží jiný soubor cookie. Proto nelze sledovat soubory cookie mimo stránky klienta služby Adwords. Informace získané pomocí tzv. conversion cookies slouží k vytváření statistik konverzí pro klienty služby Adwords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Klienti služby Adwords získají informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, která je opatřena tagem pro měření konverzí. Nezískají ale žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatelů.

Pokud se nechcete zúčastnit procesu měření konverzí, můžete požadované umístění souboru cookie odmítnout – například přes nastavení prohlížeče, které všeobecně deaktivuje automatické umisťování souborů cookie. Cookies pro měření konverzí můžete také deaktivovat nastavením svého prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google v oblasti měření konverzí najdete zde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps

Na našich stránkách jsou integrované mapy služby “Google Maps” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Pluginy pro sociální sítě

Na základě článku 6 odst. 1 věta 1. písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů používáme na naší internetové stránce pluginy pro sociální sítě Facebook, Twitter a Instagram, abychom přes ně mohli zvýšit povědomí o naší společnosti. Účel komerčního sdělení, který je důvodem jejich použití, představuje oprávněný zájem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zodpovědnost za provoz v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů zaručuje příslušný poskytovatel. Napojení těchto pluginů se provádí pomocí tzv. dvouklikové metody, aby návštěvníci naší internetové stránky byli chráněni nejlepším možným způsobem.

a) Facebook

Na naší internetové stránce používáme pluginy pro sociální síť Facebook, abychom mohli více personalizovat její užívání. Pro tento účel využíváme tlačítek „LIKE“ nebo „SDÍLET“. V těchto případech se jedná o nabídku společnosti Facebook.

Když navštívíte jednu ze stránek naší internetové prezentace, která obsahuje takový plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah tohoto pluginu zprostředkuje Facebook přímo na Váš prohlížeč a ten jej propojí s webovou stránkou.

Díky napojení pluginu obdrží Facebook informaci, že Váš prohlížeč navštívil danou stránku naší internetové prezentace, i když nemáte účet na Facebooku nebo tam právě nejste přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) bude Vaším prohlížečem předána přímo na server společnosti Facebook v USA a tam uložena.

Pokud jste na Facebooku přihlášeni, může Facebook návštěvu naší internetové stránky přiřadit k Vašemu účtu na Facebooku. Pokud vstoupíte do interakce s pluginy, například stisknutím tlačítka „LIKE“ nebo „SDÍLET“, bude rovněž příslušná informace předána přímo na server společnosti Facebook v USA a tam uložena. Navíc budou tyto informace zveřejněny na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům.

Facebook může tyto informace používat za účelem reklamy, průzkumu trhu a úpravy stránek společnosti Facebook pro dané potřeby. Za tímto účelem Facebook vytváří profily o používání, zájmech a vztazích, například proto, aby bylo možné vyhodnotit užívání naší internetové stránky ohledně reklam, které Vám byly zobrazeny na Facebooku, aby bylo možné informovat ostatní uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na naší internetové stránce a aby bylo možné poskytovat služby, které souvisejí s užíváním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval data shromážděná přes naši internetovou prezentaci k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z Facebooku odhlásit.

O účelu a rozsahu shromažďování dat, o jejich dalším zpracování a užívání společností Facebook a o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí se můžete informovat v Zásadách používání dat (https://www.facebook.com/about/privacy/) společnosti Facebook.

b) Twitter

Na našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy textové služby společnosti Twitter Inc. (Twitter). Pluginy Twitter (tlačítko Tweet) poznáte podle loga společnosti Twitter na naší stránce. Přehled o tlačítcích Tweet najdete zde (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Když navštívíte jednu ze stránek naší internetové prezentace, která obsahuje tento plugin, bude vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Twitter. Díky tomu obdrží Twitter informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naši internetovou stránku. Když kliknete na tlačítko „Tweet“ na twitteru, zatímco jste na svém účtu na Twitteru přihlášeni, můžete na Vašem profilu na Twitteru vytvářet odkazy na obsah našich stránek. Díky tomu pak může Twitter přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek neobdržíme žádné informace o obsahu předaných dat a jejich užívání společností Twitter.

Pokud si nepřejete, aby Twitter mohl přiřadit návštěvu našich stránek, odhlaste se prosím nejdříve ze svého účtu na Twitteru.

Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Twitter ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Na naší internetové stránce používáme tzv. pluginy pro sociální sítě („pluginy“) aplikace Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Pluginy jsou označeny logem společnosti Instagram, např. v podobě instagramové kamery.

Když navštívíte jednu ze stránek naší internetové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Instagram. Obsah tohoto pluginu zprostředkuje Instagram přímo na Váš prohlížeč a integruje jej na webové stránce. Díky napojení pluginu obdrží Instagram informaci, že Váš prohlížeč navštívil odpovídající stránku naší internetové prezentace, i když nemáte účet na Instagramu nebo tam právě nejste přihlášeni.

Tato informace (včetně Vaší IP adresy) bude Vaším prohlížečem předána přímo na server společnosti Instagram v USA a tam uložena. Pokud jste na Instagramu přihlášeni, může Instagram návštěvu naší internetové stránky bezprostředně přiřadit k Vašemu účtu na Instagramu. Pokud vstoupíte do interakce s pluginy, například stisknutím tlačítka „Instagram“, bude tato informace rovněž předána přímo na server společnosti Instagram a tam uložena.

Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na Vašem účtu na Instagramu a zobrazeny Vašim kontaktům.

Pokud si nepřejete, aby Instagram bezprostředně přiřazoval k Vašemu účtu na Instagramu data shromážděná přes naši internetovou prezentaci, musíte se před návštěvou naší internetové stránky ze svého účtu na Instagramu odhlásit.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů (https://help.instagram.com/155833707900388) společnosti Instagram.

7. Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • dle článku 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat informace o Vašich námi zpracovávaných osobních údajích. Můžete požadovat zejména informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byla nebo budou Vaše data zpřístupněna, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo odvolání, o existenci práva vznést námitku, o původu Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny naší společností, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. výmluvných informací k jejich podrobnostem;
 • dle článku 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat neprodlenou opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • dle článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud jejich zpracování není požadováno výkonem práva na svobodu slova a informací, splněním zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo k určení, výkonu či obhajobě právních nároků;
 • dle článku 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud je správnost Vašich údajů sporná a jejich zpracování je v rozporu se zákonem, avšak Vy jejich výmaz odmítáte a pro nás tyto údaje již nejsou potřebné, ale Vy tato data potřebujete k určení, výkonu či obhajobě právních nároků nebo jste dle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vznesli námitku proti zpracování;
 • dle článku 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném strukturovaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • dle článku 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám v minulosti udělili. To povede k tomu, že v budoucnosti nebudeme moci pokračovat ve zpracování dat, které se uskutečňovalo na základě tohoto souhlasu, a
 • dle článku 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad Vašeho obvyklého místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo sídla naší společnosti.

8. Právo vznést námitku

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 věta 1. písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte dle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší konkrétní situace nebo pokud se námitka týká přímého marketingu. V případě přímého marketingu máte všeobecné právo vznést námitku, které vyhovíme bez uvedení Vaší konkrétní situace.

Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo vznést námitku, stačí zaslat e-mail na datenschutz@legler-online.com

9. Bezpečnost dat

Při návštěvě internetové stránky používáme protokol SSL (Secure Socket Layer) ve spojení se nejvyšším možným stupněm šifrování, které podporuje Váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo něj 128bitové klíče protokolu SSL v3. Zda jsou jednotlivé stránky naší internetové prezentace přenášeny zabezpečeným protokolem, poznáte podle symbolu klíče, popř. zamčeného zámku na spodní liště Vašeho prohlížeče.

Dále provádíme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje chránili před náhodnou či úmyslnou manipulací, částečnou nebo kompletní ztrátou, zničením nebo přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

10. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení je aktuálně platné a bylo aktualizováno v květnu 2018.

 

 

Error