Shop
info & služby
Konto
Zákaznický servis: +49 (0) 4221 97302 335

Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7
D - 27755 Delmenhorst
e-mail info@legler-online.com
Telefon: 0049 - 04221 - 97302-335

Společník

Ingo Legler
Holger Legler

Výkonný ředitel

André Eichinger

Obvodní soud Delmenhorst, HRA 2427
IČ DPH: DE 177375305

Úředník pro ochranu údajů (DPO)

Lars Rolwes
Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
D - 27755 Delmenhorst
Telefon: 0049 - 04221 - 97302-10
datenschutz@legler-online.com

Obsah on-line nabídky

Firma Legler (dále pouze „autor“) nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z ručení vůči autorovi, vztahující se na škody materiální nebo nemateriální povahy, způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací nebo používáním chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění nebo zavinění z důvodu hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si vysloveně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání částí stránky nebo celé nabídky bez předchozího upozornění, aneb zveřejnění dočasně nebo trvale ukončit.

Odkazy a linky

Pro přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky, které se nachází mimo odpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila do platnosti pouze v případě, ve kterém si je autor vědom obsahu a bylo by pro něj technicky únosné zabránit používání v případě protiprávných obsahů. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení odpovídající propojené stránky neobsahovaly žádné nelegální obsahy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a na obsahy odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů a odkazovaných/propojených stránek, které byly po propojení změněny. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových poskytnutých informací ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, ne ten, který přes link pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

Výňatek ze zákona o užívání telekomunikačních služeb (telekomunikační zákon - TDG):

§ 5 Odpovědnost
(1) Poskytovatelé služeb jsou podle obecných zákonů odpovědni za vlastní obsahy, které dávají k dispozici pro používání.
(2) Poskytovatelé služeb jsou odpovědni za cizí obsahy, které dávají k dispozici pro používání, pouze v případě, že jsou si vědomi těchto obsahů a je pro ně technicky možné a únosné zabránit jejich použití.
(3) Poskytovatelé služeb nejsou odpovědni za cizí obsahy, ke kterým zprostředkovávají pouze přístup po používání. Automatické a dočasné nabídnutí cizích obsahů z důvodu dotazu uživatele je považováno za zprostředkování přístupu.
(4) Povinnost zablokovat používání protiprávních obsahů podle všeobecných zákonů zůstává nedotčena, pokud poskytovatel obdrží vědomost o těchto obsazích za zachování telekomunikačního tajemství podle § 85 telekomunikačního zákona a zablokování je technicky možné a únosné.

Autorské právo a ochranná známka

Autor se snaží respektovat autorská práva použitých grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů, používat grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty, které zhotovil on sám, nebo používat grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty bez licence. Všechny chráněné značky a ochranné známky jmenované v rámci internetové nabídky a příp. chráněné třetíma osobami bez omezení podléhají ustanovením příslušně platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právám příslušného zapsaného vlastníka. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright pro zveřejněné objekty, zhotovené samotným autorem, zůstává pouze u autora stránek. Jakákoliv reprodukce nebo použití takových grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povolena

Error